İletişime Geçmek Lütfen Bilgileri Doldurunuz.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz!..';} if($txtmesaj==""){$mesaj='Lütfen mesajınızı yazınız!..';} if($txteposta==""){$mesaj='Lütfen e-posta adresinizi yazınız!..';} if($kiralamatarih==""){$mesaj='Lütfen kiralama tarihini yaziniz!..';} if($yemekli==""){$mesaj='Lütfen Yemeklimi Yemeksiz mi yaziniz!..';} if($txtsoyad==""){$mesaj='Lütfen soyadinizi yaziniz!..';} if($txtad==""){$mesaj='Lütfen adinizi yaziniz!..';} }else{ $kime="theseox@gmail.com,info@teknekiralama.com.tr,cihat.ulucay@hotmail.com,pr-seo@msn.com"; $siteurl="".$_SERVER["HTTP_HOST"] ; $konu="$siteurl sitesinin iletisim sayfasindan mesaj gönderildi"; $mesaji='
İŞLEM : '.$txtkonu.'
Adı; : '.$txtad.'
Soyadi : '.$txtsoyad.'
Telefon : '.$txtsoyad.'
Yemekli - Yemeksiz : '.$yemekli.'
Kiralama Tarihi : '.$kiralamatarih.'
Başlangıç Saati : '.$baslangicsaat.'
Bitiş Saati : '.$bitissaati.'
Misafir Kişi : '.$misafirkisi.'
E-Posta : '.$txteposta.'
Ek Hizmet : '.$ekhizmet.'
Mesaj   '.$txtmesaj.'

Gönderdiği Tarih : '.Date("d.m.Y H:i:s").'
IP Adresi : '.$_SERVER[REMOTE_ADDR].'
'; $ek="Content-Type: text/html;charset=iso-8859-9\n"; $ek.="From: info@tekneturu.net"; //echo $mesaji; if (@mail($kime,$konu,$mesaji,$ek)){ $mesaj='Mesaj iletilmistir'; }else{ $mesaj='Mesaj hata nedeniyle yollanamamistir.'; } $txtad="";$txtsoyad="";$telefon="";$yemekli="";$kiralamatarih="";$baslangicsaat="";$bitissaati="";$misafirkisi="";$ekhizmet="";$txteposta="";$txtkonu="";$txtmesaj="";$_POST[CmdSend]=""; } } ?>

İŞLEM :
Ad :
Soyad :
Telefon :
Yemekli - Yemeksiz: :
Kiralama Tarihi :
Başlangıç Saati :
Bitiş Saati :
Misafir Kişi :
E-Posta :
Ek-Hizmet Talebiniz varsa belirtiniz. :
Mesaj :
    Not: Bütün alanlar zorunludur. Lütfen eksiksiz doldurunuz.
 
Referanslar